ดูแลยางอย่างไร ให้ใช้งานได้ยาวๆ

ยาง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากต่อมอเตอร์ไซค์ หรือพาหนะที่ใช้ล้อในการเคลื่อนที่ ที่เมื่อเราขับขี่มอเตอร์ไซค์เมื่อใด ยางก็ถูกใช้งานเมื่อนั้น จนเหมือนกับว่ายางนั้นเป็นส่วนต้องสัมผัสพื้นและจะถูกใช้งานตลอดเวลา และเมื่อเรารู้ว่ายางนั้นถูกใช้งานหนักขนาดนี้ การดูแลรักษาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและควรทำอย่างสม่ำเสมอ วันนี้ CAMEL TIRE จึงขอมาบอกวิธีการ “ดูแลรักษายาง” เพื่อให้ยางมีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุด และปลอดภัยในการขับขี่มากที่สุด
วิธีการดูแลรักษายาง เพื่อยืดอายุการใช้งานยางให้นานที่สุด
1. หลีกเลี่ยงการจอดรถให้ยางตากแดด
2. หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางขรุขระ เป็นหลุม-บ่อ
3. ไม่เบรกจนล้อล็อกหรือออกตัวด้วยความเร็วสูงเกินไปจนล้อฟรี
4. ทำความสะอาดสิ่งแปลกปลอมที่ติดคาอยู่ที่ยาง เช่น หิน กรวด ลวด ตะปู ของแข็งแหลม ฯลฯ
5. เติมลมยางให้มีแรงดันที่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น หากต้องบรรทุกคนหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ก็ควรเติมลมยางให้แข็งกว่าปกติ หรือ หากต้องขับขี่คนเดียว ก็ไม่จำเป็นต้องเติมลมให้ยางแข็งมาก เพื่อลดการสะเทือน-กระด้างในการขับขี่ื เป็นต้น


เสริม : หากเกิดเหตุการณ์ยางรั่วหรือลมยางอ่อนมากๆ แล้วจำเป็นต้องขี่หรือเข็นรถบดยางไปกับถนน อาจส่งผลให้ยางปริแตกหรือโครงสร้างของยางเสียหายได้ แต่ถ้าหากเราพบว่ายางของเรานั้นมีสภาพไม่สมบูรณ์หรือหมดอายุการใช้งาน ก็ควรที่จะเปลี่ยนยางใหม่โดยเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่