ลมดูด-ลมผลัก จากรถบรรทุก

เคยไหม เวลาขี่มอเตอร์ไซค์หรือปั่นจักรยานแล้วมีรถบรรทุกคันใหญ่ขับผ่านหรือแซงขึ้นมาด้วยความเร็ว แล้วจู่ๆ ก็เหมือนมีแรงลมดูดเราและรถเข้าหารถบรรทุก หรือบางครั้ง ก็อาจมีแรงลมผลักซึ่งทำให้รถเซหรือเสียการควบคุม จนอาจเกิดอุบัติเหตุได้วันนี้ CAMEL TIRE จึงขอมาพูดถึง “ลมดูด-ลมผลักจากรถบรรทุก!” อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม เพราะการขับขี่ร่วมทางกับรถใหญ่อย่างรถบรรทุกนั้น เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการรู้วิธีรับมือกับความเสี่ยง-อันตรายที่อาจเกิดขึ้นนั้น เป็นสิ่งควรทำเป็นอย่างยิ่ง


โดยแรงลมดูดหรือผลักที่เกิดขึ้นเวลารถบรรทุกขับผ่านนั้น เป็นเหตุการณ์ที่อธิบายได้ด้วยหลัก “กลศาสตร์ของไหล” ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของของไหลและแรงที่เกิดขึ้น โดยของไหลที่เราจะพูดถึงนั้นคือก๊าซหรืออากาศนั่นเอง


กล่าวคือ เมื่อรถบรรทุกขับด้วยความเร็ว อากาศที่อยู่บริเวณหน้ารถจะถูกแหวกออกไปทางด้านข้างและด้านบนของรถบรรทุก จนเกิดเป็นแรง “ลมผลัก” ขณะเดียวกัน อากาศก็จะไหลเข้าสู่ช่วงท้ายรถ เพื่อมาแทนอากาศที่ถูกแหวกออก จนเกิดเป็น “ลมดูด” ที่บริเวณท้ายรถบรรทุก

 
จากที่กล่าวไปในข้างต้นนั้น สามารถอธิบายได้ว่า…
1. หากขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานในระยะห่างจากรถบรรทุกประมาณหนึ่ง ในบริเวณช่วงหน้ารถ จะถูก “ลมผลัก” จนรถอาจเซและเสียการควบคุมได้
 

2. หากขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานในระยะใกล้ๆ รถบรรทุก ในบริเวณท้ายรถ จะถูก “ลมดูด” เข้าช่วงท้ายรถบรรทุก จนรถอาจเสียการควบคุมและเซเข้าใต้ท้องรถบรรทุกได้

ดังนั้น หากจำเป็นต้องขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานใกล้รถบรรทุก หรือมีรถบรรทุกแซงหรือขับผ่านด้วยความเร็ว ก็ควรมีสติ รักษาการควบคุมรถให้ดี เพื่อเตรียมรับกับแรงลมดูดหรือลมผลักที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังควรระวังเศษดินหรือสิ่งของต่างๆ ที่รถบรรทุกนั้นขนมา ตกหรือกระเด็นใส่ด้วยครับ