ยางในรถจักรยาน
A/V SCHRADER

F/V PRESTA

D/V DUNLOP

TR4A
NO. ยางในจักรยาน จุ๊บ A/V SCHRADER จุ๊บ F/V PRESTA จุ๊บ D/V DUNLOP จุ๊บ TR4A
A/V 35 A/V 40 A/V 48 F/V 33 F/V 40 F/V 48 F/V 60 D/V 26.5 D/V 40 TR4A 33 TR4A 40
1 12 1/2x1.75x2 1/4
2 12 1/2x1.75x2 1/4
3 14x1 3/8x1 5/8
4 14x1.75/1.90/2.10/2.125
5 16x1.75/2.125
6 16x1 3/8
7 16x1.75/1.90/2.10/2.125
8 18x1.75
9 18x1 3/8
10 20x1.25/1.30/1.35/1.50
11 20x1.75/2.10/2.125
12 20x1 3/8
13 20x1.75/1.90/2.10/2.125
14 20x2.50​
15 22x1 3/8 (550A)​
16 22x1.75
17 24x1.75/2.125
18 24x1 3/8
19 24x1.75/1.90/2.10/2.125
20 24x1 1/4x1 3/8
21 24x3.00
22 26x1 3/8
23 26x1 1/2x1 5/8
24 26x1.50/2.125
25 26x1.90/2.125
26 26x2.125/2.30
27 26x1 1/2x1 3/4
28 26x1 1/2x2
29 27.5x2.10/2.125/2.25
30 26x2.50/2.60/3.00
31 27.5x2.25
32 26x2 1/2
33 26x1.25/1.30/1.35/1.50
34 700x32/35/38C
35 28x1 5/8x1 1/4
36 27x1 1/4
37 27x1 3/8
38 700x38/40/42C
39 28x1 5/8x1 3/8
40 28x1 1/2
41 28x1.75
42 700x18/23C
43 700x25/28C
44 28x1 5/8x1 1/8
45 27x1 1/8
46 29x1.95/2.10,29x2.10/2.25​

ถ้าต้องการสเปคที่นอกเหนือจากตารางข้างต้นสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางดังนี้
อีเมล
Domestic : [email protected]
Export : [email protected]
เบอร์โทรติดต่อ
0-2105-6655, 0-2420-1152, 0-2420-0035
หรือ ติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์ คลิกที่นี่