ยางในรถมอเตอร์ไซค์
TR4

JS87
NO. ยางในมอเตอร์ไซค์ จุ๊บตรง (TR 4) จุ๊บงอ (JS87)
1 2.00-17 (45/90-17)​(1.75-17)
2 2.00/2.25-14(50/100-14)(60/90-14)
3 2.00-17 (50/90-17)
4 2.00-17 (50/100-17)
5 2.25-17
6 2.50-14
7 2.25/2.50-16
8 2.50-17 ,70/90-17,70/100-17
9 2.50-18
10 3.00-8 (2.75-8)
11 2.75-14 (80/90-14)
12 2.75-16 (80/90-16)
13 2.75-17 (80/90-17)
14 2.75-18
15 2.75-19
16 2.75-21
17 2.75/3.00-10
18 3.00-16
19 3.00-17 (90/90-17)
20 3.00-18
21 3.00-19
22 90/100-14 (90/90-14)
23 100/90-12,90/90-12
24 3.50/4.00-8
25 3.50-10
26 3.50-18​

ถ้าต้องการสเปคที่นอกเหนือจากตารางข้างต้นสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางดังนี้
อีเมล
Domestic : [email protected]
Export : [email protected]
เบอร์โทรติดต่อ
0-2105-6655, 0-2420-1152, 0-2420-0035
หรือ ติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์ คลิกที่นี่