ภาพบรรยากาศการบริจาคเจลล้างมือสู้ภัยโควิด-19


รพ.เมตตาประชารักษ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
วัดท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รพ.ราชพิพัฒน์ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
รพ.กระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน กรุงเทพมหานคร
รพ.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
วัดท้องไทร อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
วัดหนองพะอง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร