ไขข้อข้องใจ อ่านค่าตัวเลขยางนอกรถมอเตอร์ไซค์และยางนอกจักรยานอย่างไรให้ได้ยางที่ต้องการ

 

การอ่านค่าตัวเลขต่างๆบนยางมอเตอร์ไซค์

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับยางนอกมอเตอร์ไซค์ แล้วกำลังสงสัยว่ารหัสต่างๆ บนยางนอกนั้นคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร และมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน การสร้างความเข้าใจถึงรหัสเหล่านี้ก่อนเลือกซื้อยางนอกมอเตอร์ไซค์ให้กับตัวเองจึงเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างมากที่สุด


ค่าตัวเลขบนยางมอเตอร์ไซค์


รหัสของยางนอกจะถูกระบุเอาไว้ตรงแก้มยาง โดยการเลือกยางนอกรถมอเตอร์ไซค์ ควรศึกษารหัสที่ระบุไว้ให้ดีเพื่อสมรรถนะการขับเคลื่อนที่ลื่นไหล เพราะรหัสบนยางมอเตอร์ไซค์นั้น จะเป็นตัวบอกกับเราว่า ยางเส้นไหนมีขนาดหน้ากว้างและขนาดวงล้อเท่าไร ซึ่งจะช่วยให้เราเลือกยางที่เหมาะสมกับรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งในปัจจุบันมีการอ่านค่าตัวเลขบนยางนอกรถมอเตอร์ไซค์อยู่ 2 แบบด้วยกัน นั่นคือแบบมาตรานิ้วและแบบมาตราเมตริก


 

มาตรานิ้ว

มาตรานิ้วเป็นรหัสบนยางนอกมอเตอร์ไซค์ ที่มักจะพบได้ในยางรถมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าและมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็ก ซึ่งตัวเลขชุดแรกจะเป็นตัวบอกถึงความกว้างของหน้ายาง ส่วนตัวเลขถัดมาจะเป็นตัวเลขที่บ่งบอกขนาดของขอบล้อ M/C เป็นตัวที่บอกว่ายางนี้คือยางสำหรับมอเตอร์ไซค์ และตัวเลขชุดสุดท้ายคือดัชนีการรับน้ำหนักของยางและความเร็วสูงสุดที่ยางรับได้
(สามารถเทียบค่าได้จากตารางด้านล่าง)
มาตรานิ้ว

2.50-17 M/C 43P CM35

2.50    : ความกว้างยางที่มีหน่วยเป็นนิ้ว ซึ่งยางตัวนี้จะมีความกว้างของหน้ายางอยู่ที่ 2.50 นิ้ว
17       : เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ มีหน่วยเป็นนิ้ว 
M/C    : การบอกว่าเป็นยางนอกที่ออกแบบมาเพื่อรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะ
43       : น้ำหนักสูงสุดที่ยางรับได้ ซึ่งยางเส้นนี้สามารถรองรับน้ำหนักได้ที่ 155 กิโลกรัม (เทียบกับตารางดัชนี LOAD INDEX)
P         : ความเร็วสูงสุดที่ยางรับได้ ซึ่งยางเส้นนี้สามารถรับความเร็วสูงสุดได้ที่ 150 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (เทียบกับตารางดัชนี SPEED INDEX)
CM35  : รหัสลายยางนอกมอเตอร์ไซค์ 

 

มาตราเมตริก

มาตราเมตริกเป็นการอ่านรหัสบนยางนอกรถมอเตอร์ไซค์ ที่มักจะพบได้ในรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ และเป็นระบบที่สามารถบอกรายละเอียดได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นความกว้างของหน้ายางนอก และเปอร์เซนต์ความสูงของแก้ม , เส้นผ่านศุนย์กลางวงล้อ , อัตราการรับน้ำหนักสูงสุดของยาง ไปจนถึงอัตราความเร็วสูงสุดที่ยางรับได้

 

 

ความหมายของรหัสบนล้อ

80/90-17 M/C 50P CM-545

80         : ความกว้างหน้ายาง มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ซึ่งยางตัวนี้มีความกว้างหน้ายางอยู่ที่ 80 มิลลิเมตร
90         : ความสูงของแก้มยาง วัดเป็นเปอร์เซ็นต์จากความกว้างหน้ายาง
17          เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ มีหน่วยเป็นนิ้ว
M/C      : การบอกว่าเป็นยางนอกที่ออกแบบมาเพื่อรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะ
50         : น้ำหนักสูงสุดที่ยางรับได้ ซึ่งยางเส้นนี้สามารถรองรับน้ำหนักได้ที่ 190 กิโลกรัม (เทียบกับตารางดัชนี LOAD INDEX)
P           : ความเร็วสูงสุดที่ยางรับได้ ซึ่งยางเส้นนี้สามารถรับความเร็วสูงสุดได้ที่ 150 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (เทียบกับตารางดัชนี SPEED INDEX)
CM545  : รหัสลายยางนอกมอเตอร์ไซค์

 

Load Index

 


สำหรับการเลือกยางนอกมอเตอร์ไซค์ควรที่จะต้องพิจารณาให้ดีเกี่ยวกับขนาดของขอบล้อ ความกว้างหน้ายาง ความสูงของแก้มยาง ไปจนถึงลักษณะการใช้รถของคุณ เพื่อให้ได้ยางที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์อีกด้วย


 


การอ่านค่าตัวเลขต่างๆบนยางจักรยาน

ในปัจจุบัน มีวิธีการอ่านค่าบนเส้นยางอยู่ด้วยกัน 3 แบบ คือ
1. แบบ French   
2. แบบ Inch Marking   
3. แบบ ETRTO (The European Tyre and Rim Technical Organisation)


 

"แบบที่ 1" แบบ French (หน่วยเป็นมิลลิเมตร)

700 x 35c

700   : เส้นผ่านศูนยฺ์กลางจากขอบยางถึงขอบยาง
35     : ความกว้างยาง

ส่วน INFLATE TO MIN.50 MAX.75 P.S.I คือปริมาณแรงดันขั้นต่ำและสูงสุดที่ยางรับได้
จากตัวอย่าง  แรงดันต่ำสุดคือ50ปอนด์และสูงสุดไม่เกิน75ปอนด์

 

"แบบที่ 2"   แบบ Inch Marking (หน่วยเป็นนิ้ว)

24 x 1.75

24      : เส้นผ่านศูนย์กลางจากขอบยางถึงขอบยาง
1.75   : ความกว้ายาง  
ส่วน INFLATE TO MIN.35 MAX.65 P.S.I คือปริมาณแรงดันขั้นต่ำและสูงสุดที่ยางรับได้
จากตัวอย่าง  ต่ำสุดคือ35ปอนด์และสูงสุดไม่เกิน65ปอนด์


 
 

แบบที่ 3  แบบ ETRTO (หน่วยเป็นมิลลิเมตร)

(35-622)

แบบ ETRTO เป็นมาตราฐานใหม่ และตอนนี้ก็ได้กลายมาเป็นมาตรฐานของยางจักรยาน โดยค่าแบบ ETRTO จะอยู่ในวงเล็บและนำไปวางต่อท้าย แบบ French หรือ แบบ Inch Marking
จากตัวอย่าง  700 x 35C (35-622)
35      : ความกว้างของหน้ายาง
622    : เส้นผ่านศุนย์กลางยางจากขอบในถึงขอบใน