5 วิธีดูแลรักษายาง Scooter เพื่อการใช้งานยาวนานเหมือนใหม่

การเลือกซื้อยานพาหนะแต่ละชนิด เราจะคำนึงถึงการใช้งานและไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่เป็นหลัก ซึ่ง Scooter ไฟฟ้า เป็นยานพาหนะที่มีการใช้งานแตกต่างจากมอเตอร์ไซค์ หรือจักรยานธรรมดา โดยการใช้งานจะเน้นใช้ในชีวิตประจำวันแบบเบาๆ เน้นการใช้งานที่เรียบง่าย ขับขี่บนทางเรียบๆ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์แล้ว Scooter ไฟฟ้าไม่เหมาะที่จะใช้งานหนักๆเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์ เนื่องจากไม่สามารถขับขี่ได้บนทางวิบาก และพื้นผิวขรุขระ ถึงแม้ว่าการใช้งานจะดูเรียบง่าย แต่การดูแลยาง Scooter ไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย เพราะยังจะช่วยเสริมสมรรถนะการขับขี่ให้เราปลอดภัยบนท้องถนนมากขึ้น เราจึงขอมาแนะนำ 5 วิธีดูแลยาง Scooter เพื่อการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น

ยาง Scooter

วิธีดูแลยาง Scooter

สำหรับยาง Scooter ไฟฟ้า ถือว่าเป็นส่วนที่ดูแลรักษาได้ไม่ยาก เพราะสามารถสังเกตภายนอกของตัวยางได้อยู่แล้ว ซึ่งถ้ามีสิ่งผิดปกติก็จะรู้ได้ทันที โดยระยะเวลาและอายุการใช้งานของยางจะเฉลี่ยอยู่ที่ 1-2 ปี หรือ 10,000-20,000 กิโลเมตร แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ สภาพถนนที่ขับเป็นประจำทุกวัน และประเภทของยางที่ใช้ด้วย แต่หากต้องการดูแลให้การใช้งานนั้นยืดออกไป ลองมาดู 5 วิธีดังต่อไปนี้

1.สังเกตสภาพโดยรอบของเนื้อยาง
ควรสังเกตให้ดีว่ามีรอยแตกลายงาหรือรอยปริไหม เพราะหากมีรอยดังกล่าวแสดงว่าตัวยางเริ่มหมดสภาพ ถึงเวลาที่ควรเปลี่ยนแล้ว

2.ตรวจสอบความลึกดอกยาง
อีกส่วนหนึ่งที่ควรสังเกตคือร่องดอกยาง เนื่องจากดอกยางเป็นส่วนหนึ่งของหน้ายางที่สัมผัสกับพื้นถนนตลอดเวลา ตัวดอกยางจะช่วยในการรีดน้ำและเกาะพื้นผิวถนน ซึ่งเพิ่มความปลอดภัยในกับผู้ขับขี่ โดยร่องดอกยางควรมีขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 3-4 มิลลิเมตร วิธีดูง่าย ๆ คือเนื้อยางไม่ควรสึกเสมอกับสะพานยาง

3.ตรวจเช็กลมยางเป็นประจำ
ตัวลมยางจะช่วยให้ยางของเรายืดอายุการใช้งานออกไปได้ เราสามารถเลือกเติมลมยางโดยดูค่าแรงดันลมยางให้เหมาะสมกับรถและยางแต่ละรุ่น

4.ดูแลความสะอาดของยาง
คอยสังเกตสิ่งแปลกปลอม เช่น เศษหิน เศษเหล็ก หรือวัตถุที่มีคมขนาดเล็ก ซึ่งอาจติดค้างอยู่ในร่องดอกยางได้ โดยสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ เมื่อเราใช้ยางสัมผัสกับพื้นฐานมากๆ ก็มีโอกาสที่จะทำให้ยางของเราเกิดแผลและรอยรั่วได้

5.ขับขี่บนถนนหรือเส้นทางปลอดภัย
หลีกเลี่ยงถนนที่มีผิวไม่เรียบ ไม่ขับผ่านหลุม บ่อ เนิน ที่มีความขรุขระ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการทำให้ยางเกิดบาดแผลและรั่วในอนาคต

โดยปกติยาง Scooter ก็มีวิธีการดูแลแทบไม่ต่างกับรถยนต์ แต่ผู้ขับขี่ควรเอาใจมากขึ้นเนื่องจากพาหนะมีแค่ 2 ล้อ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินขึ้นมา การเปลี่ยนยางจะไม่สะดวกเหมือนกับรถยนต์ ซึ่งหากยางเกิดรั่วหรือระเบิดก็เสี่ยงต่ออุบัติเหตุมากกว่ารถยนต์ทั่วไป ดังนั้นการดูแลรักษายางมอเตอร์ไซค์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอก็เป็นวิธีการป้องกันอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่ง